پیوستن به ما


ما نمایندگی 4101 بیمه سامان، بر این باوریم که نیروی انسانی توانمند و پرانگیزه مهم‌ترین سرمایه شرکت به‌شمار می‌آید و آنچه امروز نمایندگی ما را به عنوان یکی نمایندگی های برگزیده بیمه سامان در کشور مطرح ساخته بی شک سرمایه‌ی انسانی کارآمدر و با پشتکاری است که در کنار هم در محیطی پویا و دوستانه، با مدیریت آقای قاسمی زاده و در مسیر تحقق اهداف بیمه سامان گام بر می دارند.

با هر نوع توانمندی که هستید، خوشحال می شویم تا با شما همکار شویم.

اطلاعات شخصی :


 
اطلاعات تحصیلی و سوابق شغلی :

لطفا مدارج تحصیلی خود را با ذکر رشته تحصیلی خود و نام دانشگاه خود تمکیل کنید
اطلاعات تماس :