https://saman4101.com/assets/uploads/images/cont.jpg

بیمه مسئولیت

صدور بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت :هر فرد به فراخور نقش اجتماعی خود و فعالیت‌هایی که انجام‌ می‌دهد ممکن است به سایر افراد صدمه جانی یا مالی وارد کند؛ همانطور که می‌دانید فرد در برابر این آسیب وارد شده «مسئول» است؛ و باید خسارت وارد شده را جبران نماید. گاهی ممکن است زیان‌های وارد شده با افراد ثالث بسیار سنگین و پر هزینه و حتی گاهی جبران ناپذیر باشد. ما‌ می‌توانیم با خرید بیمه مسئولیت جبران این خسارت‌ها را به شرکت بیمه منتقل کنیم .

نوع بیمه نامه مسئولیت :
مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی ، بازرگانی ، صنعتی – مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی – مسئولیت آسانسور – مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان – مسئولیت مدیران ساختمان – مسئولیت مجموعه های ورزشی – بیمه نامه تجهیزات الکترونیک ( تلفن همراه – تبلت – لپ تاب )لطفا از طریق فرم زیر بیمه مشخصات خود و بیمه مورد نظرتان را انتخاب نمایید تا با شما تماس گرفته شود